Շարք Ջիմը հանդիսանում է «ԱԴԵԿՎԱԴ» միբանության սոցիալական ձեռնություններից մեկը։ Մարզասրահ բացելը ամբողջովի համընկնում է միաբանության քարոզած արժեքներին ու գաղափարներին։

«բայց կը ճնշեմ ու կը նուաճեմ մարմինս, որպէսզի՝ ուրիշներուն քարոզելէ ետք՝ ես ինքս խոտելի չըլլամ:» 1 Կորնթացիներ 9:27