Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ նաև՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) կազմվել է «Ադեկվադիզմ» ՀԿ կողմից (հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0002, Ամիրյան 22), այսուհետ՝ «մենք», և նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր հետաքրքրված են, թե ինչպես են իրենց անձնական տվյալներն օգտվագործվելու adekvad.am կայքի (այսուհետ նաև՝ Կայք) կողմից: Կայքի բովանդակությունը և Գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ: Կայքում օգտագործվող բոլոր տերմիններն ունեն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ «Օրենք») սահմանված իմաստը:

Օրենքի համաձայն անձնական տվյալ է համարվում որևէ ֆիզիկական անձի վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակիորեն կամ անուղղակիրորեն բացահայտել տվյալ անձի ինքնությունը:

Մեր կայքում Ձեր անձնական տվյալների օգտագործման, պաշտպանության և այլ կերպ պահպանման մեթոդներին ծանոթանալու համար խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ մեր գաղտնիության քաղաքականությանը:

 1. Ինչպե՞ս ենք մենք տեղեկություններ հավաքագրում: 

Կայքում Ձեր անձնական տվյալները հավաքագրվում են, երբ դուք.

 • լրացնում եք Կայքում տեղադրված հայտերը (այսուհետ՝ Հայտեր)
 • ներկայացնում եք անդամագրվելու դիմում
 • լրացնում եք «Հետադարձ կապ» ձևաթուղթը
 • այցելում եք մեր կայք (այս դեպքում տեղեկատվությունը պահպանվում է «Cookies» բաժնում): Մանրամասն՝ 5-րդ բաժնում:

Նշված միջոցներով ստացված ցանկացած տեղեկատվություն համարվում է անձնական տեղեկատվություն/տվյալ:

 1. Ինչպիսի՞ անձնական տեղեկատվություն ենք մենք հավաքագրում:

Մենք հավաքագրում ենք Հայտերով պահանջվող, IP հասցեներից ստացվող և «Cookies» բաժնում պահպանվող տեղեկատվությունը (անձնական տվյալները): IP հասցեներից տվյալների ստացումը և «Cookies» բաժնում դրանց պահպանումը սկսվում է ավտոմատ կերպով այն պահին, երբ Դուք այցելում եք մեր կայք:

 1. Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում Ձեր տվյալները: 

Վերոնշյալ դեպքերում մեր կողմից հավաքագրված անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով.

 • սպասարկման որակի բարձրացման նպատակով կայքի բարելավման համար,
 • Ձեր նամակներին պատասխանելու համար,
 • Ձեր լրացրած «Հետադարձ կապ» ձևաթղթին պատասխանելու համար:

Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը կուտակվում է տվյալների շտեմարանում (մանրամասն՝ 4-րդ բաժնում), որը թարմացվում է յուրաքանչյուր անգամ՝ նոր տեղեկություն ստանալիս:

Մենք պարտավորվում ենք՝

 • չօգտագործել կեղծ կամ ապակողմնորոշիչ  վերնագրեր կամ էլեկտրոնային հասցեներ,
 • բոլոր հաղորդագրություններում նշել մեր գործունեության կամ գլխամասային գրասենյակի փաստացի հասցեն:
 1. Ինչպե՞ս ենք մենք պաշտպանում Ձեր տվյալները: 

Ձեր անձնական տվյալները գտնվում են պաշտպանված ցանցերում և հասանելի են միայն սահմանափակ թվով մարդկանց (ՀԿ-ի աշխատակիցներին), ովքեր ունեն նշված համակարգերի հասանելիության հատուկ իրավասություն և պարտավոր են պահպանել նշված տեղեկությունների գաղտնիությունը:

Ցանկացած օգտագործողի կողմից անձնական տեղեկությունների տրամադրման ժամանակ մենք կիրառում ենք անվտանգության մի շարք միջոցներ:

 1. Արդյո՞ք մենք օգտագործում ենք «cookies» բաժինը:

Այո: «Cookie»-ները փոքր ֆայլեր են, որոնք որևէ կայք կամ ծառայություն մատուցող ուղարկում է Ձեր համակարգչի կոշտ սկավառակին վեբ-բրաուզերի միջոցով (Ձեր թույլտվության դեպքում), և որոնք թույլ են տալիս տվյալ կայքի կամ ծառայություն մատուցողի համակարգերին ճանաչել Ձեր բրաուզերը և որսալ ու հիշել որոշակի տեղեկատվություն: Դրանք օգնում են մեզ հասկանալ Ձեր նախընտրությունները՝ հիմնվելով կայքում իրականացված Ձեր նախկին կամ ընթացիկ գործողությունների վրա, ինչն իր հերթին մեզ հնարավորություն է տալիս բարելավել Ձեզ մատուցվող ծառայությունների որակը: Մենք օգտագործում ենք «Cookie»-ները նաև կայքի գործածության և այցելությունների քանակի վերաբերյալ տվյալների ամբողջացման նպատակով, ինչն օգնում է բարելավել կայքը և նոր գործիքներ մշակել:

Մենք օգտագործում ենք «Cookie»-ները

 • Հետագա այցելությունների նպատակով օգտագործողների նախընտրությունները հասկանալու և հիշելու համար,
 • Կայքի գործածության և այցելությունների քանակի վերաբերյալ տվյալների ամբողջացման նպատակով՝ հետագայում կայքի որակի բարելավման և նոր գործիքների մշակման համար: Նշված տեղեկությունների հետ աշխատանքը կարող է վստահվել տվյալ ոլորտում մասնագիտացված ծառայություններ մատուցող երրորդ անձանց՝ Ձեր տվյալների գաղնիությունը խստագույնս պահպանելու պայմանով:Մենք ընդունում ենք «Չհետևել» ազդանշանները և չենք հետևում Ձեր բրաուզերին, չենք ուղարկում «Cookie»-ներ կամ կիրառում դրանք գովազդային նպատակներով, եթե բրաուզերի «Չհետևել» մեխանիզմն ակտիվացված է:
 1. Տեղեկությունների տրամադրումը երրորդ անձանց 

Մենք չենք վաճառում կամ այլ կերպ փոխանցում Ձեր անձնական տվյալները երրորդ անձանց՝ առանց այդ մասին Ձեզ նախապես տեղեկացնելու: Վեբ-կայքի հոսթինգն իրականացնող մեր գործընկերները և այլ անձինք, ովքեր աջակցում են մեզ կայքի շահագործման, գործունեության իրականացման, օգտագործողների սպասարկման հարցում, երրորդ կողմ չեն համարվում՝ պայմանով, որ նշված անձինք պարտավորվում են պահպանել այդ տվյալների գաղտնիությունը: Մենք կարող ենք նաև հրապարակել տեղեկությունները օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, կայքի քաղաքականությունների կիրառման, մեր կամ այլ անձանց իրավունքների, գույքի կամ անվտանգության պահպանման նկատառումներից ելնելով: Հարկ է նշել, որ մենք թույլ չենք տալիս որևէ երրորդ կողմի իրականացնել կայքի տիրույթում օգտագործողների պահվածքի ուսումնասիրություն:

 1. Երրորդ կողմի հղումներ 

Մենք մեր կայքում չենք ներառում կամ առաջարկում երրորդ անձանց պրոդուկտներ կամ ծառայություններ:

 1. Մենք իրավունք ունենք ցանկացած ժամանակ առանց նախապես տեղեկացնելու միակողմանիորեն փոփոխել գաղտնիության քաղաքականությունը:
 • Դուք կծանուցվեք գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունների վերաբերյալ էլեկտրոնային նամակի միջոցով, եթե լրացրել եք մեզ անդամակցելու ձևաթուղթը:
 1. Հետադարձ կապ 

Գաղտնիության քաղաքականության հետ կապված ցանկացած հարցի դեպքում խնդրում ենք դիմել մեզ ստորև ներկայացված հասցեով.

www.adekvad.am

ՀՀ, Երևան, 0002

Ամիրյան 22

info@adekvad.am